De Factorie
>> ­

Wat doen wij?
>> ­
Voor wie is de Factorie?
>> ­
Wil jij jouw talenten ontwikkelen?
>> ­
Bedrijven met kansen
>> ­
De Factorie was en strijk service
>> ­

Wat is de Factorie


De Factorie is een werkleerbedrijf en onderdeel van Stichting Wonen Plus Welzijn Langedijk.

De Factorie wil mensen bij wie meedoen in de samenleving geen vanzelfsprekendheid is, zinvol werk bieden in de maatschappij. De Factorie brengt verschillende groepen mensen bij elkaar: mensen met een Wajong of andere (langdurige) uitkering die graag weer aan het werk willen, mensen vanuit een culturele achterstandspositie, mensen met een lichamelijke of psychische beperking en actieve buurtbewoners en andere vrijwilligers. Ook jongeren die ervaring willen opdoen, zijn van harte welkom. Iedereen leert zo samen te werken, te ondernemen en de sociale vaardigheden worden ontwikkeld.

De Factorie werkt nauw samen met de gemeente Langedijk. De visie naar de toekomst is steeds meer dat er van mensen met een uitkering een zogenaamde inspanningsverplichting wordt gevraagd. Bij De Factorie wordt toegewerkt naar deze zgn. wederkerigheid.

De Factorie is mogelijk gemaakt door de gemeente Langedijk en bijdragen vanuit Fondsen, Fundatie Luden van Stoutenburg, Stichting Het Rooms Catholijk Oude Armenkantoor (ROCAK), Stichting Bretano, Stichting Lief Langedijk, Oranjefonds en de Rabobank.
Partners